Vertretungsplan für Montag, 03.10.2016          FEIERTAG – kein Unterricht

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.Rel.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen:

Raumänderungen:  

 

 

 

                                   

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertretungsplan für Dienstag, 04.10.2016              Matheolympiade – R:218  Beginn: 08.00 Uhr

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

5a

Ausfall

 

 

Schuck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma

301

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

Ausfall

 

 

Merkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

201

 

 

 

 

 

 

 

 

6b

 

 

 

Merkel

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

D

201

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

Birkenstock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ge

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

Voss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mu

301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

Schein

Rittweger

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma

219

Bio

223

 

 

 

 

 

 

 

 

9R1

 

Staub

Zelezny

 

 

Ausfall

Frz.-Ausfall

 

 

 

En

304

Bio

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R2

Ausfall

Merkel

 

 

 

 

Frz.-Ausfall

 

 

 

D

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H

 

Bläß

 

 

 

Zelezny

Ausfall

 

 

 

Ge

223

 

 

 

 

 

 

Geo

3

 

 

 

 

10a

 

 

 

 

Wallisch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

223

 

 

 

 

 

 

10b

 

 

 

Elster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

123

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen:  Sport Ju – 8a/b  7./8. Std. - Ausfall

                            

Raumänderungen:  6a  3.Std.R: 223    /    10a  4.Std. R: 219

                            

                                                                                                                                                                                                                                                        


 

 

Vertretungsplan für Mittwoch, 28.09.2016                8a SCHULUNTERSUCHUNG    /   9R2 Wandertag

 

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

 

5a

 

 

Voss

 

Wallisch

 

 

 

 

 

 

 

 

En

301

 

 

D

303

 

 

 

 

 

 

 

6a

Ausfall

Bläß

Staub

 

 

Ausfall

 

 

 

 

 

Ge

101

Ku

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b

 

Bläß

Staub

 

 

Ausfall

 

 

 

 

 

Ge

101

Ku

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

Merkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

Rittweger

 

 

 

Haupt

Ausfall

 

 

 

Bio

303

 

 

 

 

 

 

Ma

123

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

Ausfall

Baier

 

Schein

Ausfall

Ausfall

Ausfall

 

 

 

 

Bio/Ch

224

 

 

Ma

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R1

Et--Ausfall

 

Baier

 

Bläß

Haupt

 

 

 

 

 

 

 

Bio

223

 

 

Ge

101

Ma

123

 

 

 

 

 

9R2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H

Et--Ausfall

 

 

Haupt

 

Ausfall

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a

Ausfall

 

Dr.Jung

FREISTUNDE

 

 

Sp--Ausfall

Sp--Ausfall

 

 

 

 

 

Ge

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10b

Ausfall

 

 

 

Baier

 

Sp--Ausfall

Sp--Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch

224

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen:  9H/ 9R1 SpJu  1./2. Std. - AUSFALL

Bemerkungen

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertretungsplan für Donnerstag, 29.09.2016           8b SCHULUNTERSUCHUNG

 

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

 

5a

Haupt

Warmuth

 

 

 

Schuck

 

 

 

Ma

303

Ma

218

 

 

 

 

 

 

Et

308

 

 

 

 

 

6a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b

 

 

 

 

 

Ausfall

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

 

Schein

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma

219

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

Elster

Birkenstock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1

En

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R1

Ausfall

 

Birkenstock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En

301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R2

 

 

 

 

Rohn

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

123

 

 

 

 

 

 

 

9H

 

Merkel

 

 

 

Voss

Ausfall

 

 

 

 

D

201

 

 

 

 

 

 

Mu

301

 

 

 

 

 

10a

 

 

Projekt/ BuWe

Projekt/ BuWe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10b

 

 

 

 

Projekt/ BuWe

Projekt/ BuWe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

03

 

03

 

 

 

 

 

Bemerkungen:   

Raumänderung: 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Vertretungsplan für Freitag, 30.09.2016            Herr Kuhles - krank

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

5a

 

 

 

Warmuth

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma

223

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

Ausfall

Voss

Birkenstock

 

 

Ausfall

 

 

 

 

En

301

Ge

308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b

 

 

 

Birkenstock

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En

308

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

Ausfall

Rittweger

 

 

 

 

 

 

 

 

Bio

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

 

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R1

 

 

Staub

 

Baier

 

 

 

 

 

 

 

En

304

 

 

Bio

223

 

 

 

 

 

 

9R2

 

 

 

Rohn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9H

 

 

Rohn

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

SK

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a

 

 

 

 

Elster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

308

 

 

 

 

 

 

10b

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen: 8a/b R-Schüler Ma 1.Std. - AUSFALL

                                  

  Bemerkungen: